Ongewoon talent werkt.

Bij emino zijn we er van overtuigd dat elk talent een plek op de arbeidsmarkt verdient. Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen én houden, dat is ons doel. Daarom informeert, adviseert & ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Met meer dan 175 jobcoaches op meer dan 20 locaties over 5 provincies.

Over emino

Elk talent verdient een plek op de arbeidsmarkt. Daarom informeert, adviseert en ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Ons doel? Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen én houden.  Ongewoon talent zijn mensen die, om welke reden dan ook, moeilijk een job vinden of kunnen houden. Onze focus ligt op mensen met medische, mentale, socio-economische, psychische, fysieke of zintuigelijke beperkingen.

Loopbanen zijn dynamisch; onze coaches zijn dat ook.  Of mensen nu werkzoekend, werknemer of zelfstandige zijn, emino biedt een passend antwoord om hen te ondersteunen bij de drempels die ze ondervinden op het vlak van werk.

Duurzame loopbanen vereisen lange-termijnrelaties met ondernemingen. We ondersteunen bedrijven van A tot Z in de aanwerving en het aan de slag houden van hun talent. 

Meer dan 250 medewerkers zetten zich dagelijks in om dit te realiseren. De Vlaamse en Brusselse arbeidsmarkt vormt ons werkterrein. Emino is met meer dan 20 locaties sterk regionaal verankerd.

Meer weten over onze dienstverlening? Download onze folder.
Meer weten over onze organisatie? Lees het in onze infographic.

Het jaarverslag 2018 en het jaarverslag 2019 geven een goed beeld van onze resultaten.

Een blik in de keuken van Traiteur Claessens André uit Zaventem. Een blik in de keuken van Traiteur Claessens André uit Zaventem.
Het geeft de mogelijkheid om te zoeken welke richting je uit wilt en
welke stappen je hiervoor moet nemen.
Het coachen gebeurde zeer deskundig en heeft mij enorm goed geholpen. Er werd naar mij geluisterd en gekeken wat ik kon en waar mijn vaardigheden lagen. Samen hebben we gezocht naar een job die voor mij het meest geschikt was.