background

Toolbox voor coaches

Een handige toolbox voor trajectbegeleiders en coaches die mensen met autisme begeleiden naar werk.

Product Image
E-boek: toolbox voor coaches

e-boek

Over het boek

Steeds meer werkgevers zien in dat personen met autisme zeer productieve medewerkers kunnen zijn, dat ze over gespecialiseerde vaardigheden en talenten beschikken die eenmeerwaarde kunnen bieden aan diverse organisaties en bedrijven. Dit e-book geeft concrete tips om een ondersteunende werkomgeving te creëren en zodoende het potentieel van deze mensen te maximaliseren. Met de juiste ondersteuning en begeleiding, kunnen personen met autisme zich immers ontplooien tot zeer productieve en loyale werknemers. Zoals bij alle medewerkers is het cruciaal om een goede matching te creëren tussen de talenten en vaardigheden van de werknemer enerzijds en de specifieke jobvereisten anderzijds.

Hoe te gebruiken?

Na bestelling ontvang je een e-mail met een koppeling naar de instrumenten.

Alle instrumenten zijn apart te downloaden. Toch willen we benadrukken dat ze niet los gezien kunnen worden van de rest van de toolkit. Als je één van deze instrumenten wil gebruiken, is het raadzaam ook de informatieve fiche door te nemen die erbij hoort. Hou ook steeds rekening met de algemene aandachtspunten die als rode draad fungeren in de begeleiding van cliënten met autisme (zie fiche 2 en fiche 9).

Geef dus nooit zomaar een oefening mee met de cliënt, maar koppel er steeds een gesprek aan. Leg uit wat de oefening inhoudt, wat het doel ervan is en waar de oefening zich situeert in het traject van de cliënt.

Het is net zo belangrijk de oefening na het invullen te bespreken met de cliënt. Stel extra vragen en durf door te vragen waarom de cliënt iets op de één of andere manier heeft ingevuld. Achter soms ogenschijnlijk eenvoudige antwoorden, kan een dieper liggende problematiek schuil gaan die relevant is voor jou als coach.

Auteurs

Deze publicatie kadert in het ESF-project Talent Telt, een samenwerking van vzw De Ploeg (nu emino), vzw Indigo, Netwerkpunt ‘en pASSant’, VVA (Vlaamse Vereniging Autisme), SEN vzw en SPK vzw (nu Blenders)

Productinfo

Dit e-book is gemaakt met projectfinanciering van ESF en kan daarom kosteloos gedownload worden.

Jaar van uitgave: 2015

Taal: Nederlands

×