background

Inclusief Werkplekleren

Een inspiratiebundel voor docenten/werkplekbegeleiders/… die studenten ondersteunen in het kader van werkplekleren. De bundel bevat heel wat handige tips die meteen inzetbaar zijn.

Product Image
E-boek: Inclusief Werkplekleren

e-boek

Over het boek

Deze bundel is het resultaat van een ESF-project in kader van de oproep: Duaal Leren in hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. In dit project werd nagegaan wat studenten van (graduaats-)opleidingen met een ondersteuningsnood nodig hebben om optimaal voorbereid te zijn op werkplekleren en om optimaal te functioneren bij dit werkplekleren. Tevens werd nagegaan hoe bestaande methodieken kunnen aangepast worden om duaal leren in het hoger onderwijs toegankelijker te maken voor studenten met een ondersteuningsnood. Emino en hogeschool Thomas More werkten samen om dit project vorm te geven. De centrale vraag waarrond we werkten in dit project is: hoe kunnen we binnen duaal leren in het hoger onderwijs de kansen van studenten met een ondersteuningsnood optimaliseren?

Deze inspiratiebundel is zinvol voor alle studenten, maar er is bijkomende aandacht voor studenten met extra ondersteuningsnoden.

Auteurs

Een realisatie van Thomas More en emino.

Productinfo

Dit e-book is gemaakt met projectfinanciering van ESF en kan daarom kosteloos gedownload worden.

Taal

Nederlands

×