background

Lees het verhaal van Karen

Karen heeft een bachelor in de Toegepaste Psychologie en bachelor in de Orthopedagogie. Door visuele problemen moest ze noodgedwongen op zoek naar een nieuwe job.

"Bij Politie Kouter zagen ze haar talent en gaven de kans tot werkplekleren."

Politiezone Kouter krijgt Referentiebewijs inclusief ondernemen

Politie Kouter kreeg van emino het referentiebewijs Inclusief Ondernemen. "Mijn cliënte Karen heeft een bachelor diploma in de Toegepaste Psychologie en bachelor in de Orthopedagogie en is zeer slechtziend. Bij politie Kouter zagen ze haar talent en gaven haar de kans tot werkplekleren. Zo kon ze haar kennis inzetten in het project van de Ketenaanpak", vertelt Katrien, jobcoach bij emino.

Annemie Wittesaele, woordvoerder legt uit wat de Ketenaanpak is. "Bij de Ketenaanpak wordt info gebundeld rond burgers die regelmatig in contact komen met de politie en/of hulpverlening. Het dossier van een burger kan voorgelegd worden in een netwerk van hulpverleners, politie en parket. Het is de bedoeling om de zelfredzaamheid van de burgers te verhogen waardoor ze minder beroep doen op hulpverlenende diensten zoals o.m. de politie.”

Ondersteuning op de werkvloer

Opdat Karen haar talent ten volle zou kunnen inzetten, installeerde de IT-dienst de specifieke software die Karen nodig heeft op een computer. Hierdoor kon ze in de verschillende dataprogramma's van de politie werken. Karen leerde om de nodige info te verzamelen en een dossier aan te melden binnen een netwerkoverleg. Ze schreef voor de Ketenaanpak ook het stappenplan. Zowel Karen als de politie konden tijdens het werkplekleren rekenen op ondersteuning van Katrien. Karen is trouwens niet de enige die bij de politiezone Kouter de kans kreeg om haar talent te tonen.

Ontdek wat Emino doet voor...
×