background

Vlaams Minister van Brussel in gesprek met de projectpartners van Reboot.

Reboot ondersteunt jongvolwassen Brusselaars met psychische kwetsbaarheid bij hun vragen rond psychosociaal welzijn en hun werkhervatting.

Vlaams Minister van Brussel in gesprek met de projectpartners van Reboot

Vlaams Minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding ging vandaag bij emino Anderlecht in gesprek met de projectpartners van Reboot.

Reboot ondersteunt jongvolwassen Brusselaars met psychische kwetsbaarheid bij hun vragen rond psychosociaal welzijn en hun werkhervatting. Wanneer je omwille van een psychische kwetsbaarheid een tijd niet hebt kunnen werken, kan het best spannend zijn om je werk te hervatten. Sommige drempels zijn té uitdagend  om alleen te overwinnen. De Reboot coaches gaan samen met de jongeren op pad en betrekken hun zorgnetwerk tijdens het traject. 

Jongeren worden aangemeld via één van de Brusselse toeleidingspartners uit het brede zorg- en welzijnsnetwerk van emino en haar partners. Het betreft Brusselse jongvolwassenen (tussen 18 en 30 jaar oud) die psychische kwetsbaarheid ervaren omwille van diverse drempels of gezondheidsproblemen (bv. angststoornissen, stress, neurodivergentie, depressieve gevoelens, armoede, sociale isolatie,…).

Tijdens een intensieve individuele begeleiding zetten de Rebootcoaches een laagdrempelig oriëntatietraject op maat op, waarbij de jongere aan de stuur zit. Concreet kan er gewerkt worden aan sollicitatievaardigheden, worden stappen gezet richting vrijwilligerswerk, opleiding of een voorbereiding op werkhervatting. Uniek aan het Rebootproject is dat het (zorg)netwerk van de jongeren actief wordt betrokken tijdens een multidisciplinair netwerkoverleg. Zo wordt het perspectief van een psychiater, psycholoog, huisarts, familielid of partner meegenomen doorheen het traject wat een verrijking betekent om tot duurzame ondersteuning en gedragen acties te komen.

Zo slaan we een brug tussen de Brusselse zorg- en werksector en ondersteunen we onze Brusselse jongeren met het realiseren van hun dromen. Dankzij de betrokkenheid van de toeleidingspartners HERMESplus, TANDEMplus, CAW Brussel, CGG Brussel, JAC en CAD De Werklijn werkt deze multidisciplinaire aanpak bijzonder goed.

Tijdens het boeiende gesprek tussen de minister en de partners van Reboot werden bevindingen en bezorgdheden uitgewisseld.

Het Brusselse Reboot project kwam tot stand dankzij de steun van de subsidielijn Polsslag Brussel.

×