background

Ontdek de voordelen van een inclusief en duurzaam HR beleid.

Het project All Inclusive ondersteunt werkgevers vanuit concrete vragen in het opzetten van duurzame veranderingstrajecten richting een meer inclusieve onderneming met meer kansen voor kwetsbare doelgroepen en aandacht voor het welzijn van de medewerkers.

Ontdek de voordelen van een inclusief en duurzaam HR beleid.

Vandaag de dag staan ondernemingen voor grote uitdagingen zoals het behouden van talent, het invullen van vacatures en het omgaan met ziekteverzuim of re-integratie van langdurig zieken. Een inclusieve en diverse organisatie is meer dan ooit essentieel voor bedrijven. Het blijft voor heel wat bedrijfsleiders, HR-medewerkers en leidinggevenden een uitdaging om hiermee om te gaan. Een inclusief en duurzaam HR beleid en het aantrekken van ongewoon talent vraagt tijd en toewijding.  Om bedrijven te ondersteunen in het inclusief maken van hun werkvloeren lanceert emino samen met een heel aantal partners het project All Inclusive.  

 

Het project All Inclusive ondersteunt werkgevers vanuit concrete vragen in het opzetten van duurzame veranderingstrajecten richting een meer inclusieve onderneming met meer kansen voor kwetsbare doelgroepen en aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Want meer diversiteit en inclusie leiden tot opportuniteiten in de toekomst, betere samenwerking op de werkvloer en betere resultaten.   

We doen dit niet alleen. Emino vormt samen met haar partners Acerta, Idewe, The Shift, Hefboom, Duo for a Job, BlinkOut, Agentschap voor Integratie & Inburgering (AgII), AMAL, ATLAS een sterk partnerschap. Samen staan we garant voor een multidisciplinaire ondersteuning, lange termijn ondersteuningen en duurzame oplossingen.   

“Een diverse samenstelling van de werknemers en een inclusieve organisatie zijn belangrijk voor het welbevinden en de motivatie van werknemers. Op een inclusieve werkvloer worden alle aanwezige talenten immers optimaal benut, ongeacht hun herkomst, geslacht, leeftijd, levensfase of functie, waardoor iedereen zich volledig en langdurig kan ontwikkelen en zich ook meer engageert. Hierbij is het belangrijk dat er een klimaat gecreëerd wordt waarin iedereen zijn perspectief op tafel durft leggen en mensen elkaars perspectief kunnen innemen. Dan leidt diversiteit echt tot betere prestaties” aldus Prof. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven (uit een artikel van Mieke Vercruijsse, 2023) 

Concreet 

Door middel van een scan krijg je een actueel beeld van de graad van inclusiematuriteit van je onderneming. Daarnaast krijg je diepgaande inzichten, ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van actieplannen en procesbegeleiding. Dit inclusieve HR-beleid, waarbij medewerkers actief betrokken zijn, benut het potentieel van elk talent en draagt bij aan het succes van de onderneming met een maatschappelijke impact. 

100% engagement 

Ongeacht de rol die je vervult, is een dosis engagement essentieel. All Inclusive is er voor HR- verantwoordelijken, stafmedewerkers, leidinggevenden en bewegers naar inclusie. De enige vereisten voor deelname zijn 100% inzet en betrokkenheid van zowel jou als jouw organisatie. Met dit engagement vervul je een cruciale rol in het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur en duurzaam personeelsbeleid binnen jouw onderneming. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiering van Europa Werk & Sociale Economie. 

Vragen?

Rose Nijs is projectcoördinator en helpt je met plezier verder. 

Rose.Nijs@emino.be | +32 473 40 19 63 | linkedin.com/in/rosenijs 

×