background

#Futureproof

Trajectbegeleiding NEET-jongeren richting arbeidsmarkt via individueel traject op maat

#FutureProof is een project dat loopt van april 2024 tot december 2025 en als doelstellingen heeft:

 • Preventie – voorkomen van NEET-jongeren
 • NEET- jongeren bereiken en in beeld houden
 • Kwetsbare jongeren begeleiden op maat richting werk

NEET-jongeren krijgen individuele begeleiding op maat richting werk of een passende opleiding.

 

 

 

 

 

 

Doelgroep

Concreet gaat het hierbij over jongeren die:

 • Tussen 17 jaar en 30 jaar jong zijn
 • Wonen in Antwerpen of bijhorende districten (+ Borsbeek)
 • Niet aan het werk zijn
 • Werk willen, maar daarbij drempels ervaren waarbij ze ondersteuning kunnen gebruiken van een jobcoach, bvb.
  - Vinden met huidige diploma geen aansluiting op de arbeidsmarkt
  - Geen diploma hebben
  - Geen of gebrekkig NL spreken
  - Een beperking hebben, bvb. autisme/ADHD/fysieke belemmering/…
  - Onvoldoende passen attitudes of competenties hebben
  - …
 • Niet in een multi-problem situatie zitten, geen nood hebben aan ondersteuning op diverse levensdomeinen (als dit wel zo is, kunnen ze terecht bij een ander project, nl. Horizon)

Aanbod:

 • Individuele begeleiding op maat door een ervaren jobcoach
 • We mikken op een traject van 6 à 9 maanden
 • We werken rond
  - ‘Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?’
  - Waar vind ik passend werk of een passende opleiding
  - Hoe bereik ik dat werk of die opleiding?
  - Wie en wat kan mij daarbij mogelijks nog helpen?
  - …

We gaan samen met de jongere aan de slag via gesprekken, eventuele bedrijfsbezoeken, eventuele stage(s), eventuele competentietrainingen, … Dit wordt telkens op maat bekeken van de vragen, noden en wensen van de jongere zelf.

We hanteren volgende uitgangspunten:

 • Jongere aan het stuur; wat is de ondersteuningsvraag van de jongere zelf?
 • Outreachend waar nodig
 • Aanklampend – vertrouwenspersoon
 • Ervaringsleren
 • Warme overdracht bij start en einde

We zetten in op samenwerking

 • Nauwe afstemming met gelijkaardige projecten
 • Betrekken netwerk jongere
 • Netwerk opzetten waar nodig (beperkt)
 • Samenwerking met HR3 – werkgeversluik
 • Sterke samenwerking met VDAB

Aanmelden

Aanmeldingen kan via deze aanmeldknop.

 

 

Projectcoördinatie

Bij verdere vragen kan je terecht bij onze coördinator.

Annelien Van Pelt
0479/792361
annelien.vanpelt@emino.be

 

#FutureProof is mogelijk door de financiële steun van Stad Antwerpen.

We werken samen met

Image
×