Sociale inclusie
01 april 2021

Upload Boom

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Met het pilootproject "Upload Boom" smeden we daarom een vernieuwd partnerschap in de regio Boom. Dit partnerschap is er om de groep jongeren die het moeilijk heeft om een job te vinden, te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en drempels die ze daarbij tegenkomen weg te werken of te overwinnen. We kiezen bewust voor een samenwerking tussen organisaties die enerzijds inzetten op welzijn en anderzijds expertise hebben in begeleiding en ondersteuning naar werk. Dit doen we in nauwe samenwerking met de lokale besturen zodat we onze dienstverlening goed kunnen afstemmen op de lokale noden. 

Hoe werkt het?

 • Een eerste kennismaking met de trajectgezel of begeleider die de jongere het hele traject zal opvolgen en ondersteunen.
 • De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart. 
 • De jongere bepaalt zelf de doelen én het tempo om deze te behalen. De jongere zit als het ware aan het stuur van het eigen traject.
 • De trajectgezel legt de verbinding naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt.

Voor wie? 

Jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die elders niet terecht kunnen en op vele fronten tegelijk ondersteuning nodig hebben. Zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan. 

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het partnerschap bestaat het emino, JAC, Arktos, VDAB en Vlotter. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. 

Interesse en aanmelden

 • Stuur een mail naar uploadboom@emino.be 
 • Deze informatie hebben we nodig:
  - van de jongere: naam, voornaam, leeftijd, domicilie/verblijfplaats, hoe hij/zij best te bereiken is (telefoon, e-mail, ander kanaal)
  - gegevens van jou als toeleider: naam, organisatie en telefoonnummer
  - geef ook al mee waarom de jongere baat heeft bij een traject bij Upload Boom

Heb je nog een vraag? Contacteer ons. De contactgegevens vind je hieronder. 

Contactgegevens

Carole Mouligneaux (trajectbegeleider): carole.mouligneaux@cawboommechelenlier.be

Emma Mennes (trajectbegeleider): emma.mennes@emino.be

Aly Touré (trajectbegeleider): atoure@arktos.be 

Debra Deswarte (coördinator): debra.deswarte@emino.be

Johan Pazmany (coördinator): jpazmany@arktos.be