Tijdelijke werkervaring
16 juni 2020

TWE

Het programma-TWE (Tijdelijke werkervaring) is er voor werkzoekenden die niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit (NEC) door een gebrek aan (recente) werkervaring en/of het gebrek aan generieke competenties. Via stage(s) en tewerkstellingsperiodes doen ze ervaring op en bouwen ze referenties op. Het uiteindelijke doel is door te groeien naar een reguliere tewerkstelling.

Dit traject bestaat uit 3 fasen. De begeleiding kan, over de drie fasen heen, maximaal 2 jaar duren.

  • Fase 1: Via individuele contacten concrete jobdoelen oplijsten & reeds aanwezige competenties in kaart brengen. Waar nodig competenties versterken & ontwikkelen. Bij de doorverwijzing is het belangrijk dat de werkzoekende al een idee heeft van wat hij/zij wil doen.  
  • Fase 2: Vaardigheden en kwaliteiten versterken via verschillende stages, tewerkstellingperiodes en individuele begeleiding. Indien er geen sprake is van een tewerkstelling, starten we na maximum 3 maand een stage. Op basis van bevindingen na de stage, wordt het traject verder uitgestippeld.
  • Fase 3: Focus op reguliere tewerkstelling. Er is individuele coaching tijdens de tewerkstelling.

Wat tijdens de corona-periode? 

Al onze locaties zijn aangepast volgens de veiligheidsmaatregelen. Dit betekent dat wij alle gesprekken op een veilige manier kunnen laten doorgaan. Voor het eerste gesprek neemt de jobcoach van emino contact op met de werkzoekende. Er worden afspraken gemaakt m.b.t. de veiligheidsmaatregelen zoals handen wassen bij binnenkomen, waar mag men plaatsnemen, enz...  We streven er naar om de eerste gesprekken op kantoor door te laten gaan.

In dit eerste gesprek worden afspraken gemaakt rond het vervolg van de begeleiding. Samen met de werkzoekende wordt bekeken wat digitaal kan opgenomen worden en wat er face-to-face kan doorgaan. Zo streven we ernaar om begeleiding op maat te voorzien voor elke werkzoekende.

 

Emino voert het project uit in opdracht van VDAB en werkt hierboven samen met Groep Intro, de Poort, De Groene Kans, Argos en Tot uw dienst.
TWE is mogelijk met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Meer weten? Stuur een mailtje naar Project.TWE@emino.be

 

 

 

 

 

 

 

 

Degroenkans Logo Opt Logo De Groene Kans
Depoort Logo Opt Logo de Poort
Logo Groepintro Rgb Opt (1) Logo Groep Intro
Logoargos Transparant Opt Logo Argos
Logo Tot Uw Dienst Web Transparant Opt Logo Tot uw dienst