Werken tijdens/na kanker
18 maart 2020

Rentree

Rentree helpt je stap voor stap de weg terug te vinden naar je werk.
Een last valt van je schouders.
(Ann)

Werken tijdens of na kanker is niet vanzelfsprekend. Het brengt vaak vragen of twijfels met zich mee. Samen met een coach zoek je naar antwoorden. Je krijgt gratis de nodige ondersteuning bij je werkhervatting of zoektocht naar een nieuwe, passende job. Je werkgever en je omringend netwerk worden hier actief bij betrokken. Doel is om de werkhervatting voor alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Waarom?

 • Je wil tijdens je behandeling van kanker graag aan het werk blijven.
 • Je hebt kanker en werd tijdens jouw ziekte werkzoekend.
 • Je behandeling is afgerond en je wil terug aan het werk.
 • Je wil beter geïnformeerd zijn over je mogelijkheden, rechten en plichten.
 • Je hebt vragen omtrent het omgaan met je vermoeidheid, concentratieproblemen of andere gevolgen van kanker op je werk.
 • Je wil tips om het gesprek met je collega's en werkgever aan te gaan. 

Hoe werkt het?

Elke begeleiding is een uniek traject. Maar meestal doorloopt een Rentree-coach met jou volgende stappen:

 • Je start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De coach luistert naar je verwachtingen en geeft je uitleg over Rentree. 
 • In de voorbereidende fase sta je stil bij de impact van kanker op jouw functioneren. Ook gaat de coach in op de wettelijke aspecten van een re-integratie. Je kijk op werkhervatting, oriëntering komen hierin ook aan bod. Je krijgt ook heel wat tips en tricks.
 • Opmaak van een Rentree-plan. De plannen rond je terugkeer naar werk of de zoektocht naar een nieuwe job worden nu concreet gemaakt. Indien je dat wenst kan je Rentree-coach in deze fase ook mee overleggen met je netwerk (artsen, werkgever, begeleidende diensten, …) maar vaak kan je dit (mits enige voorbereiding) ook zelfstandig opnemen.
 • Tijdens een afsluitend gesprek kijk je samen met de coach terug op jouw traject. Jullie staan ook stil bij aandachtspunten voor de toekomst.
 • De opvolging tijdens je (nieuwe) job.

De Rentree-coach is er voor jou, ook als het moeilijker gaat.
Meer weten? www.rentree.eu | +32 0487 90 74 80 | info@rentree.eu 

Bekijk het filmpje over Ann. Ze is sportfunctionaris bij de Stad Brugge. Samen met haar leidinggevende vertelt ze over haar terugkeer naar werk.

Rentree is een dienstverlening van emino in samenwerking met Arbeidskansen, Compaan, Divergent, Liv aan het werk en Synkroon.
Door de financiële steun van Kom op tegen kanker is deze coaching kosteloos voor de deelnemers.