ESF
22 april 2020

Onze ESF-projecten op een rij

Banner Esf Vdab ESF banner met logo VDAB

Onderstaande projecten zijn mogelijk met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. 

Activering potentiële arbeidsmarktreserve 

De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt neemt al enkele jaren toe. De vraag naar werknemers groeit, terwijl het aanbod van werkzoekenden afneemt. De actieve werkzoekenden belichten slechts een deel van de potentiële arbeidsreserve. Vlaanderen telt een grote groep van niet-beroepsactieven. Zij zijn niet actief op zoek naar werk maar hebben potentieel. Mits extra ondersteuning kunnen zij wel bemiddeld worden naar werk. Tot deze groep behoort onder andere een grote groep van personen met een arbeidshandicap geboren buiten de EU.

Emino ontwikkelt i.s.m. KUL - HIVA, een nieuwe dienstverlening om deze doelgroep te bereiken, te begeleiden en te ondersteunen. Het gaat om het wegwerken van aanwezige drempels op micro-niveau en hen wegwijs maken in het landschap van bestaande dienstverleningen in Vlaanderen met het oog op een tewerkstelling.

Re-integratie & zeldzame ziekte

6% tot 8% van de wereldbevolking heeft een zeldzame ziekte. Voor België gaat het dan om meer dan een half miljoen mensen. (ZOOM, 2018). Ons doel is om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor deze zeer diverse groep. Samen met de KU leuven (Centrum voor Omgeving & Gezondheid) onderzoeken we hun noden, wensen en drijfveren op het vlak van werk (re-integratie & jobbehoud). We gaan na of ze gemeenschappelijke noden hebben en of ze een specifieke dienstverlening nodig hebben. Indien dit zo is, gaan we na wat het dan precies moet zijn. Vervolgens stellen we aan de hand van een kwaliteitsvolle pitch onze conceptplan voor aan ESF. Het ontwikkelen van een specifieke dienstverlening zal worden opgenomen in een vervolgproject. 

ACTief aan het werk

Acceptance & Commitment Therapy of ACT is een wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapie. In dit project vertalen we de filosofie en principes van ACT naar het domein werk. We ontwikkelen een nieuwe methodiek. De coach gaat aan de slag met zowel de zichtbare (fysieke) problemen alsook de (onzichtbare) mentale klachten van de klant. De nieuwe methodiek wordt samen met op ACT gebaseerde oefeningen opgenomen in een draaiboek. Het uiteindelijk doel van het traject is een duurzame tewerkstelling. 

WIJ-3 

WIJ-3 richt zich tot jongeren tussen 18 en 25 jaar die vroegtijdig de school hebben verlaten en het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.  
Binnen deze oproep hebben we in de provincie Antwerpen momenteel 2 projecten lopen. 

  • MOEF! in samenwerking met Arktos, Obelisk, Ell circo d'ell fuego en Buurtsport Antwerpen 
  • WIJ-3 Kempen & Rivierenland : De doorverwijzing gebeurt door VDAB. Daarna is er een intakegesprek met één van de coaches. Zo leren de coach en de jongere elkaar beter leren kennen. Samen bekijken ze wat er nodig is. Het traject is een combinatie van individuele coaching en leeromgevingen in groep. De deelnemer gaat samen met de coach op zoek naar zijn of haar talent en drijfveren. Het programma is steeds aangepast aan wat de deelnemer nodig heeft om sterker in zijn of haar schoenen te staan en beter voorbereid te zijn op de stap naar werk.  Dit project is een samenwerking tussen emino, WEB en Arktos. 

HR+  

Hoe grote bedrijven op weg helpen naar inclusief ondernemen?

HR+ is een project van emino, Kairos, VOKA Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en mogelijk met de financiële steun van ESF. 

Samen met bedrijven werkten we een aanpak uit om inclusie in te bedden in hun onderneming. Er zijn enkele pilots uitgevoerd. Op basis daarvan werkten we een stappenplan uit. Als arbeidsbemiddelaar kan je dit volgen als je samen met bedrijven wil kijken waar de noden en mogelijkheden op het vlak van personeel liggen. Het uiteindelijke doel is het creëren van meer (leer)werkplekken voor werkzoekenden met een ondersteuningsnood.

Surf naar de projectpagina om de tools voor arbeidsbemiddelaars te lezen en te downloaden.