Jong talent
06 april 2020

NAFT

Hoe schooluitval voorkomen?
Hoe een positief, stimulerend leef- en leerklimaat installeren?

Waarom?

  • Om leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben individueel of in groep te begeleiden.
  • Om een positief klimaat te creëren in de klasgroep.  
  • Om leerkrachten, teams en school te ondersteunen in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat.

Hoe?

  • Het begeleiden van een leerling of (klas)groep en het ondersteunen van de school staan niet los van elkaar te zien. Een NAFT-traject vertaalt
    zich dan ook vaak in een aaneenschakeling van interventies gericht op zowel leerling, (klas)groep, leerkracht(en) als school.
  • Het traject is vraaggestuurd, flexibel en op maat.
  • Van bij de start worden alle actoren (school, CLB, leerling, ouders, andere sleutelfiguren...) betrokken.
  • Samen bepalen ze de doelstellingen en wordt de inhoud afgestemd op de interesses en noden van de betrokkenen. NAFT heeft hiervoor een diversiteit van mogelijkheden.
  • Elk traject wordt gekenmerkt door een waarderende en verbindende aanpak.

Meer weten?

Download de folder of stuur een mailtje naar aanmeldingen.ond@emino.be
NAFT is een dienstverlening van emino in samenwerking met Arktos en met financiële steun van de Vlaamse overheid.