Coaching
15 september 2020

Mantelzorgers (terug) aan het werk

Hoe vind je een job die rekening houdt met je rol als mantelzorger?

Mantelzorg kan zwaar zijn en zorgt soms voor drempels bij tewerkstelling. In samenwerking met Dominiek Savio en Magenta kunnen we mantelzorgers kosteloos ondersteunen. De ondersteuning bestaat uit een individuele trajectbegeleiding op maat van de mantelzorger. Daarnaast zijn er groepssessies waar mantelzorgers hun ervaringen kunnen delen. Thema's zoals de combinatie werk en gezin, overstappen van 'fulltime zorg' naar gedeelde zorg, … komen hierbij aan bod.

Meer info in de folder.

Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.