Inclusief ondernemen
06 april 2020

HR+

Hoe grote bedrijven op weg helpen naar inclusief ondernemen?

HR+ is een project van emino, Kairos, VOKA Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en is gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.  

Samen met bedrijven werkten we een aanpak uit om inclusie in te bedden in hun onderneming. Er zijn enkele pilots uitgevoerd. Op basis daarvan werkten we een stappenplan uit. Als arbeidsbemiddelaar kan je dit volgen als je samen met bedrijven wil kijken waar de noden en mogelijkheden op het vlak van personeel liggen. Het uiteindelijke doel is het creëren van meer (leer)werkplekken voor werkzoekenden met een ondersteuningsnood.

Lees meer.

Tools voor arbeidsbemiddelaars

De gebruikte tools in dit project helpen je om als arbeidsbemiddelaars samen met grote bedrijven te zoeken naar de best passende aanpak.

1. Grote bedrijven benaderen: tips & tricks als houvast voor arbeidsbemiddelaars

Door het organiseren van een stage voor een werkzoekende, vinden we vaak een toegangspoort tot bedrijven. Zo bouwen we een groot netwerk van bedrijven uit, voornamelijk KMO's. De weg naar grote ondernemingen met meerdere vestigingen is echter complexer. Het is niet altijd evident om tot bij de juiste persoon te geraken die het mandaat heeft om in te grijpen in werkprocessen en instroom. Deze tips en tricks helpen je op weg.

 

2. Checklist 1: Verkenning - vraagverduidelijking, de situatie en noden van een onderneming goed in kaart brengen

De vragen in deze checklist:

  • kunnen het gesprek richting geven
  • brengen de noden van de onderneming in kaart
  • bereiden de verdere aanpak voor
  • geven de nodige info om de handleidingen op te maken, zowel voor arbeidsbemiddelaars als voor andere vestigingen van de onderneming.

3. Inclusieve HR-business case, de noodzaak van de overtuiging

Om een HR-project op te starten moet er commitment zijn van het management. En hier stokt het vaak, het project wordt te duur gevonden of erger: het wordt onvoldoende financieel gesteund of het nut ervan wordt niet ingezien. Het maken van een HR-business case kan dit voorkomen. Een HR-business case is een zakelijke en financiële onderbouwing van een HR-project.

Deze tool kan ingezet worden:

  • door arbeidsbemiddelaars bij werkgevers
  • door HR-professionals, voor intern gebruik bij de onderneming.

Deze tool bestaat uit volgende onderdelen:

4. Checklist 2: Verwachtingen naar arbeidsbemiddelaars

Aan de hand van 'Checklist 1. Verkenning & vraagverduidelijking' heb je een goed beeld op de activiteiten van het bedrijf. Je weet nu waar ze voor staan, hun ambities, de werking en noden van de onderneming inzake personeel. Nu kan je deze vragenlijst gebruiken om de gewenste samenwerking met arbeidsbemiddelaars in kaart te brengen. Door een zo concreet mogelijke bevraging, kan dit neergeschreven worden in een handleiding voor arbeidsbemiddelaars die mensen willen plaatsen.

 

5. Checklist 3: Vooronderzoek - vragenlijst leidinggevende om de mogelijkheden tot Inclusief Job Design te bekijken

We bevragen de leidinggevenden van de verschillende afdelingen/diensten in de organisatie. Om een duidelijk beeld te krijgen bezorg je deze vragen vooraf aan de leidinggevende zodat men deze kan voorbereiden.

Vragenlijst leidinggevenden

 

6. Praktisch aan de slag met het netwerk arbeidsbemiddelaars

Met dit voorbeeld kan je praktisch aan de slag wanneer je voor een onderneming de instroom van kandidaten met een ondersteuningsnood wil organiseren via het ruime netwerk van arbeidsbemiddelaars.

 

7. Format handleiding voor arbeidsbemiddelaars

Dit format kan je gebruiken om een handleiding op te maken voor arbeidsbemiddelaars en andere dienstverleners die werkzoekenden met een arbeidsbeperking of ondersteuningsnood willen toeleiden naar de onderneming.
Alle aspecten die belangrijk zijn om een goed beeld te vormen van het bedrijf en de profielen die het zoekt komen aan bod.

 

8. Format interne handleiding voor bedrijf

Deze handleiding is bedoeld voor intern gebruik binnen de onderneming, de focus ligt op leren kennen van de mogelijkheden en werkwijze van de arbeidsbemiddelaars. Het is een handvat voor samenwerking met diverse arbeidsbemiddelaars.

Voorbeelden uit de praktijk

4941 Opt Als een van de grootste spelers in de logistieke sector dragen we bij Kuehne + Nagel maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Kuehne + Nagel wil een werkgeverzijn die kansen biedt aan werknemers met een diverse achtergrond. Klik op de foto om het volledige verhaal te lezen.
Winkelbeeld Opt Voor de vestiging Hema Gent Korenmarkt brachten we de mogelijkheden voor het werken met divers talent in kaart en werkten we een concreet stappenplan uit. Klik op de foto om het verhaal van HEMA te lezen.

Gratis workshop voor arbeidsbemiddelaars

Vind je het ook een hele uitdaging om grote bedrijven warm te maken om inclusief te ondernemen?
Geraak je er wel binnen, maar krijg je weinig voet aan de grond?
Schrijf je in voor de workshop. Je verneemt meer over deze aanpak en je leert de bijhorende tools gebruiken aan de hand van een concrete case
Deze workshop is kosteloos.

 

HR+ in beeld

English