Jong talent
14 mei 2020

Buitengewoon werkt

Het doel van het project is tweeledig:

  • Leerkrachten en stagebegeleiders versterken in hun observatie-vaardigheden en werkgeversbenadering.
  • Een draaiboek ontwikkelen over werkgeversdienstverlening in een BUSO context

Zo willen we de gekwalificeerde uitstroom van leerlingen uit opleidingsvorm 3 verhogen en de transitieperiode tussen onderwijs en werk verkorten.

Om dit te realiseren voorzien we:

  • Opleiding werkgeversbenadering voor leerkrachten. 
  • Ontwikkeling van een draaiboek rond werkgeversbenadering in een BUSO context. Deze kan verder geïmplementeerd worden in andere BUSO-scholen.
  • Ontwikkeling van een database met stageplaatsen. Deze actie wordt opgenomen door de scholen onderling.

Buitengewoon werkt is een initiatief van emino in samenwerking met BUSO Sint-Idesbald en BUSO De Lage Kouter. 
Het project is mogelijk dankzij de financiële steun van Provincie West-Vlaanderen.