background

Upload Klein-Brabant Vaartland

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Bij Upload kunnen jongeren dromen

Inzetten op talenten

We zijn ervan overtuigd dat jongeren over heel wat talenten beschikken en we willen hen daarin versterken. Ze kunnen hun talenten tonen aan de buitenwereld en toekomstige werkgevers. We ondersteunen hen om zichzelf op te laden en hun doelen te bereiken.

Organisaties bundelen krachten

We ondersteunen jongeren in hun zoektocht naar werk en versterken hun talenten. Daarnaast gaan we aan de slag met andere thema’s zoals wonen, welzijn, zelfbeeld, financiën, netwerk … We willen hun kansen op de arbeidsmarkt én in de samenleving vergroten.

We werken hiervoor nauw samen met onze kernpartners en geloven in de expertise van deze verschillende organisaties (welzijn en arbeid). Door onze krachten te bundelen, begeleiden we jongeren integraal en krachtgericht. Dit doen we in nauwe samenwerking met de lokale besturen. We stemmen onze dienstverlening af op de lokale noden.

Hoe werkt het?

We starten met een kennismaking tussen de trajectgezel en de jongere. De trajectgezel blijft dezelfde persoon tijdens het hele traject. De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart. De jongere bepaalt zelf zijn doelen én tempo. De jongere zit als het ware aan het stuur van zijn eigen traject. De trajectgezel en jongere zetten samen de stap naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning. De trajectgezel is steeds het vertrouwde aanspreekpunt. Binnen dit traject zijn we niet afhankelijk van een vooraf bepaalde termijn. Jongeren krijgen de tijd die ze nodig hebben.

Voor wie?

Voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die in Klein-Brabant en Vaartland wonen en op verschillende levensdomeinen drempels ervaren.

Upload Klein-Brabant Vaartland is het laatste jaar sterk gegroeid. Heel wat partners vinden de weg naar Upload en daar zijn we blij mee. Maar het heeft ook als gevolg dat we vandaag geen nieuwe begeleidingen meer opstarten.

Heb je vragen?

Neem contact op met één van onze medewerkers:

Financiering 

Upload Klein-Brabant Vaartland is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal fonds en kadert in de ESF-oproep 510 Lokale partnerschappen. Het project loopt van 1/12/2020 tot en met 31/12/2023.

 

We werken samen met

Image Image Image Image Image Image

Wat wij nog meer doen

Image
LINK-T

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Meer lezen
Image
PARTNERSNEET2WORK4OOSTENDE

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Meer lezen
×