background

MOEF! Selab

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

MOEF! Selab ondersteunt jongeren naar een positieve toekomst.

De jongere aan het stuur van het traject

We zijn ervan overtuigd dat elke jongere kwaliteiten en talent heeft die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De jongere staat dan ook centraal en is eigenaar van het traject. We werken outreachend en aanklampend werken en laten de jongere niet los. Hoe dat traject er uit ziet, verschilt van jongere tot jongere. Het is steeds op maat.

De trajectgezel

We geloven in het werken met één centraal ankerfiguur voor de jongere, de trajectgezel. De relatie tussen de jongere en de coach krijgt dan ook een centrale plaats. De nadruk ligt op de kracht van de jongere en een positieve benadering. De coaches werken op maat en hebben aandacht voor alle levensdomeinen van de jongere.

Een sterk lokaal partnerschap

Om de jongere zo goed mogelijk te kunnen helpen werken we in partnerschap met andere organisaties. We werken vanuit vertrouwen in openheid samen en erkennen de aanwezige expertise. Niet het aanbod, maar de jongere staat centraal. We zoeken steeds naar de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding op maat van de jongere. Door te werken met een sterk lokaal partnerschap gaan we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen. Verschillende dienstverleners slaan letterlijk de handen in elkaar om meer toegankelijk te zijn voor de jongeren. Samen kunnen we de sociale positie van onze jongeren structureel verbeteren.

Hoe verloopt het?

  • Een eerste kennismaking met de trajectgezel of begeleider die de jongere het hele traject zal opvolgen en ondersteunen.
  • De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart.
  • De jongere bepaalt zelf de doelen én het tempo om deze te behalen. De jongere zit als het ware aan het stuur van het eigen traject.
  • De trajectgezel legt de verbinding naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt.
  • De trajectgezel kan beroep doen op al de expertise binnen het partnerschap.

Voor wie?

Jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Het gaat om kwetsbare jongeren die extra hulp kunnen gebruiken in het zetten van stappen naar werk of opleiding en die worstelen met vragen op verschillende levensdomeinen.

Het project loopt af op 31/12/2023. Momenteel zorgen we er voor dat alle lopende begeleidingen goed worden afgerond. Nieuwe aanmeldingen zijn niet meer mogelijk

Financiering 

MOEF! Selab is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Dit project kadert in de oproep 528 Lokale partnerschappen voor jongeren, tweede ronde, blinde vlekken. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2023.

We werken samen met

Image Image Image Image Image Image
×