background

MOEF! Neteland

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Begeleiding op maat van de jongere

Organisaties bundelen expertise

We zijn ervan overtuigd dat elke jongere kwaliteiten en talenten heeft die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De jongere staat dan ook centraal en is eigenaar van het traject. Maar de jongere staat niet alleen. We laten niet los en werken in elk traject outreachend en aanklampend. Hoe een traject er uit ziet, verschilt van jongere tot jongere. Het is steeds op maat. Om dit te realiseren werken we in partnerschap met andere organisaties. We werken vanuit vertrouwen en openheid samen en erkennen de aanwezige expertise. Niet het aanbod, maar de jongere staat centraal. In samenwerking met anderen, zoeken we steeds naar de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding op maat van de jongere.

Voor wie?

Jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die elders niet terecht kunnen en op vele fronten tegelijk ondersteuning nodig hebben. Zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan.

Financiering

MOEF! Neteland is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Dit project kadert in de oproep 528 Lokale partnerschappen voor jongeren, tweede ronde, blinde vlekken. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2023.

 

We werken samen met

Image Image Image Image

Wat wij nog meer doen

Image
Doorstroom sociale economie Provincie Limburg

Emino helpt doelgroep medewerkers die willen overstappen van een job in de sociale economie naar de reguliere arbeidsmarkt..

Meer lezen
Image
Individueel maatwerk

Ondersteuning voor werkgevers met werknemers met een arbeidsbeperking & zelfstandigen met een arbeidsbeperking.

Meer lezen
×