background

MOEF! Lier-Heist-Nijlen-Berlaar

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Organisaties werken samen om jongeren te helpen

De jongere staat centraal

We zijn ervan overtuigd dat elke jongere kwaliteiten en talenten heeft die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De jongere staat dan ook centraal en is eigenaar van zijn/haar traject. Maar de jongere staat er niet alleen voor. We laten niet los. We werken outreachend en aanklampend in elk traject. Hoe dat traject er uit ziet, verschilt van jongere tot jongere. Het is steeds op maat. Om dit te realiseren werken we in partnerschap met andere organisaties. We werken vanuit vertrouwen en openheid samen en erkennen de aanwezige expertise. Niet het aanbod, maar de jongere staat centraal. In samenwerking met anderen, zoeken we steeds naar de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding op maat van de jongere.

Lokaal partnerschap

Door te werken met een sterk lokaal partnerschap gaan we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen. Verschillende dienstverleners slaan letterlijk de handen in elkaar om meer toegankelijk te zijn voor de jongeren. Samen kunnen we de sociale positie van onze jongeren structureel verbeteren en onder bescherming aanpakken.

We geloven in het werken met één centraal ankerfiguur voor de jongere, de trajectgezel. De relatie tussen de jongere en de coach krijgt dan ook een centrale plaats. De nadruk ligt op de kracht van de jongere en een positieve benadering. De coaches werken op maat en hebben aandacht voor alle levensdomeinen van de jongere.

Hoe verloopt het?

  • Een eerste kennismaking met de trajectgezel of begeleider die de jongere het hele traject zal opvolgen en ondersteunen.
  • De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart.
  • De jongere bepaalt zelf de doelen én het tempo om deze te behalen. De jongere zit als het ware aan het stuur van het eigen traject.
  • De trajectgezel legt de verbinding naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt.
  • De trajectgezel kan beroep doen op al de expertise binnen het partnerschap.

Voor wie?

Jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die elders niet terecht kunnen en op vele fronten tegelijk ondersteuning nodig hebben. Zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan.

Interesse of vragen? Stuur een mail naar bart.vetters@emino.be

Financiering

MOEF! Lier-Heist-Nijlen-Berlaar is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Dit project kadert in de oproep 528 Lokale partnerschappen voor jongeren, tweede ronde, blinde vlekken. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2023.

 

We werken samen met

Image Image Image Image

Wat wij nog meer doen

Image
LINK-T

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Meer lezen
Image
PARTNERSNEET2WORK4OOSTENDE

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Meer lezen
×