background

DRIVE

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Organisaties bundelen krachten om jongeren beter te helpen

Lokale samenwerking

Verschillende organisaties bundelen hun expertise om de groep jongeren die het moeilijk heeft om een job te vinden, te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en drempels die ze daarbij tegenkomen weg te werken of te overwinnen. We kiezen bewust voor een samenwerking tussen organisaties die enerzijds inzetten op welzijn en anderzijds expertise hebben in begeleiding en ondersteuning naar werk. De partners kennen elkaar en weten hoe collega's een traject aanpakken. Het mogelijke aanbod aan begeleiding is voor iedere jongere hetzelfde en niet afhankelijk van de organisatie waar de trajectgezel voor werkt. Dit doen we in nauwe samenwerking met de lokale besturen zodat we onze dienstverlening goed kunnen afstemmen op de lokale noden. 

Hoe werkt het?

We starten met een kennismaking met de trajectgezel of begeleider die de jongere het hele traject zal opvolgen en ondersteunen. De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart. De jongere zit aan het stuur van het eigen traject en bepaalt zelf de doelen én het tempo om deze te behalen. De trajectgezel legt de verbinding naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning, informeert de jongere over rechten en plichten (en over de mogelijke gevolgen) en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt.

Voor wie? 

Jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die elders niet terecht kunnen en op vele fronten tegelijk ondersteuning nodig hebben. Zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan. 

Financiering 

DRIVE is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Dit project kadert in de oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren en loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2023.

 

We werken samen met

Image Image Image Image Image
×